Còn mở

I would like to hire a Social Media Marketer

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là R339 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R100 - R210 ZAR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

Hi, I am looking for someone to send out a news letter to around 3,000 email addresses on my data base.

I will write the content and supply photos, but may need help with photos. Probably be sent once every two months.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online