Đã đóng

I would like to hire a Social Media Marketer

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥897 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥240 - ¥2000 CNY
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

We are a sports brand from China. We want to find some one or agency to operate and manage our instagram account. He/she must be good at design, copywriting, and creative ideas. Our email is: marketing@coolomg.com.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online