Đã hoàn thành

Write comments in italian for softwares - Data Recovery

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Reaperguy với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

Hello There,

Here is Teetee from wondershare.com.

I'm looking for someone to write some comments in italian for our softwares.

Here is the sample website:[url removed, login to view]

If you're interested in this work, please let me know.

Best regards,

Teetee

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online