Đã đóng

Write comments in italian for softwares - drfone

Dự án này đã nhận được 34 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

Hello There,

Here is Teetee from wondershare.com.

I'm looking for someone to write some comments in italian for our softwares.

Here is the sample website:[url removed, login to view]

If you're interested in this work, please let me know.

Best regards,

Teetee

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online