Đã đóng

JBoss / Wildfly expert to help set up security and SAML authentication

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $143 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

For a proof-of-concept with a client, we need a JBoss / Wildfly app server (EAP 7.0 or Wildfly 10.x) with a sample EAR application, which we have already written, and JBoss acting as a SAML Service Provider (SP).

The sample application consists of two JSP pages, one of which is "unprotected" and the second of which is "protected", and 1 EJB. which needs to be invoked from both pages. The app has no JBoss-specific code and works w/o modification on other platforms such as WLS and WAS. Currently we're getting a security exception when invoking the EJB so need help to fix that without modifying the app to use any JBoss-specific code or annotations.

We have a SAML Identity Provider (IdP) in the environment so need help configuring the JBoss side to be SP.

The work will be done via screenshare from our lab and chatting via Skype.

The work will be complete when:

- the unprotected page can invoke the EJB

- a test account can log into the IdP and then navigate to the protected JSP page on the SP and be authenticated via SAML

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online