WCF

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 13

Mô Tả Dự Án

El Proyecto que hay que realizar es un Servicio WCF con las tecnología DDD, E.F, Code First, Autofac, Unity Of Work, Base de Datos SQL Server. son 3 tablas, básicas que están relacionadas entre si

-------------------------------------

The Project to be performed is a WCF Service with DDD, E.F, Code First, AutoFac, Unity Of Work, SQL Server Database. Are 3 tables, basic that are related to each other

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online