Đã đóng

ASAP Debug my code

Dự án này đã được trao cho FrankMeister với giá $55 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
min $50 USD / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I am looking for someone to debug my code and make it work as expected. I think it will take approximately 2 hours. It has to be done my midnight tonight. . I did the most of the coding but it isn't working as expected. I will be sending you my files and the instructions for the project..

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online