Đã đóng

Audiometric Asistance for Hearing Losses (in java)

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹45370 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Development of Involuntary Audiometric Assistant for hearing losses

I want to develop audiometer which produce subject audiogram. which feather test by software(integrated with audiometer) and work according to audiogram.

eg.

2Khz ha hearing threshold is 70 db so software integrated with audiogram take input i.e. live audio from mic and produce 70 db out put for every 2khz frequency input

jut like Equalizer and gives output according to subject audiogram. from speaker at the same moment.

this practice done for whole audiogram and every input frequency for both ear at the same instant.

This Project required on PC aswell as on smart phone

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online