Còn mở

CHECK attachment _c++ expert

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $117 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

READ AND CHECK ATTACHMENT BEFORE BIDDING

Hello

I am looking for a c++ expert who can handle some projects with ease

to start with we have a small project

Budget is $40 for this.

Please BID if you can start immediately. Need within 2 days

Regular work for right candidate

Check Attachment before bidding...

DO NOT ACCEPT IF YOU CANNOT DO IT PROPERLY

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online