Đã hoàn thành

Create 1 Class with a few methods, and another Class with a main method

Dự án này đã kết thúc thành công bởi anhnh23 với giá $14 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

You have to write a class to model a Rectangle, the file name of this class should be ‘[url removed, login to view]'. Once you finish writing the class Rectangle, create another class named TestRectangle that contains a main method (the file name of this class should be ‘[url removed, login to view]’).

PLEASE SEE ATTACHMENT YOUR TASK BELOW FOR FULL DETAILS!!!!!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online