Đã hoàn thành

Create Playlist in Java

Dự án này đã kết thúc thành công bởi joissumanth với giá ₹2000 INR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

The playlist should have Songs,Commercials and Talkshow. Database will be provided and Needs in the next 24 hours

Budget is 2500 INR

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online