Đã đóng

Create prototype clothes with fabric and buttons png

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $506 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hello everyone, my customer wants something like that.

Imagine a virtual jacket, coat,trousers or suit. In the system there will be lots of fabric options or button option. When user chose the fabric or button, this clothes will be cover with this fabric. User can choose a fabric for both inside or outside of the clothes. I may say that we have to create a prototype of clothes.

The person who accept the job has to explain whole process with good documentation. You can use any library you want. This script will work on server so every time user made a request we'll create an image for prototype.

We can discuss the budget of project. Feel free to ask me anything.

Cheers,

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online