Đã đóng

Cryptocurrency blockchain

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $9412 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need a blockchain expert who can help us creating new type of cryptocurrency.

(Ex: Lite coin / Ripple / Doge coin)

- Based on bitcoin (etherium / cryptonote experts may apply)

- Will be discussing POW / POS / Hybrid

- Wallet developer

* This is not a job for web page painter.

* This is not a project on cryptocurrency website.

* Highly recommended if you have an experience.

* Payment will be made by following separated steps.

* You must know how to make cryptocurrency.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online