Đã đóng

DIGICHAT - NG4HOST V3.1 - SIGNED

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $60 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I have a DigiChat Source that need's to be signed so it can work publicly. Ever since Java latest version the applet is not verified causing my viewers to not be able to login. So, when you run the patch, and viewers check out the java applet on the site, it should pop up a security message allowing digichat verifying the code.

Can someone help me get my files signed?

Here is a java chat on what I am talking about:

[url removed, login to view]

Here is the source to the files:

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online