Còn mở

Develop a Template in Zontroy

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $183 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

We are looking for a experienced software developer who is eager to develop a Java based Zontroy Template Project. Multi-tier Java web application should satisfy CURD operations with SOLID architecture and modern - user friendly interface. Based on this project zontroy templates will be developed using Zontroy. You are free to use an open source Java web application to begin. Sample application template is provided in online project section in Zontroy. Before bidding please download free ide from [url removed, login to view] and take a look.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online