Đã hoàn thành

Develop changes to the administrative system

Dự án này đã kết thúc thành công bởi islamianwar với giá $3750 MXN trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$450 - $3750 MXN
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Updates to the system named "My requests".

These updates consists of making changes to existing modules.

This project has been develop with these technolgies: Gradle, Java Spring Boot, Spring MVC, and Hibernate for backend. At the frontend we use bootstrap, html, css3, jquery, javascript. We need this project to be done in less than 3 days. We shall provide all the documentation needed, with interface prototype, sql explanation and ERD design, java code of the system in production, gradle script to run it, and functional and requeriment specification documents. We also need this project to be confidential, so we need NDA (Non Disclosure Agreement) signed by the freelancer.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online