Đã đóng

Face detection

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $166 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Create a script that scraps all friendfaces from all friends and invite these 1by 1 via Facebook

Eg. So 1 person have 150 friends. THe script scraps all 150 profile pictures. Cut out face automatically. An will be placed on body and share it 1by 1 (150 personalize invites)

Another person have 190 friends. Than 190 x like above . Etc etc

$120 is budget

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online