Đã đóng

Fine-tune the web application deployed in Amazon cloud

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10370 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

We have a very simple J2EE application deployed in amazon cloud, which is basically a simple Java API to store use details (user name, email & mobile number) in cloud (Amazon RDS). This API is called from the Android application deployed in Google Play. We want to fine tune this API so that it can handle more requests simultaneously (above 1000 requests/second)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online