Đã đóng

Hire a Java Developer

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €25 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€18 - €36 EUR / hour
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

TrustServista ([url removed, login to view]) is a software tool designed to perform digital news investigations. Using a unique approach, it can determine the origin and trustworthiness of online stories, helping journalists and news agencies to significantly shorten investigation time in order to create high-quality and trustworthy content.

We are planning to grow TrustServista, both in terms of functionality and also market awareness. Our product roadmap includes significant expansion of the data we process, support for multilingual content and adding more machine learning to the trustworthiness algorithm.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online