Đã hoàn thành

Hire a Java Developer -- 2

Dự án này đã kết thúc thành công bởi dobreiiita với giá £170 GBP trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Java. I am happy to pay a fixed priced and my budget is £50 - £150 GBP. I have provided a detailed description and have uploaded a pdf file with details.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online