Đã đóng

Intrusion detection system using C4.5 decision tree algo

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹19509 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I want a project based on c4.5 decision tree algo for intrusion detection system which can classify packets from a dataset in specified category [url removed, login to view] or malicious.

A simple java program will do.

No front end , GUI etc expected.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online