Đã đóng

Intrusion detection system using C4.5 decision tree algo

Dự án này vừa được trao cho utkarshkatiyar19 với giá ₹7368 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I want a project based on c4.5 decision tree algo for intrusion detection system which can classify packets from a dataset in specified category [url removed, login to view] or malicious.

A simple java program will do.

No front end , GUI etc expected.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online