Korg SET file editor.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

This project will require some familiarity with Korg Musical Keyboard and its file formats. It can be writen in C#,C++, Java or any commonly used programming language. The application must allow the following:

- Open Korg SET file and display it is content based on its type in a separat tab.

- Copy, add, and remove content like : PCM, PRF, PAD, KMP, STY, and PCG.

- Preview sounds.

- Copy content from one SET to another SET.

- Create new set.

- load singe content type from a SET

- Edit STY content.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online