Đã đóng

Korg SET file editor.

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $167 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

This project will require some familiarity with Korg Musical Keyboard and its file formats. It can be writen in C#,C++, Java or any commonly used programming language. The application must allow the following:

- Open Korg SET file and display it is content based on its type in a separat tab.

- Copy, add, and remove content like : PCM, PRF, PAD, KMP, STY, and PCG.

- Preview sounds.

- Copy content from one SET to another SET.

- Create new set.

- load singe content type from a SET

- Edit STY content.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online