Đã đóng

Mini project using Java, might take a while

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £151 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I am looking for a Java programmer who can program to do the following: Read 400 PGM files which are not all the same size in matrix, then be able to concatenate the images into a 3D array, after which an algorithm is needed that takes a slice of that 3D image, like how MatLab has the squeeze function to extract how a specific slice of the image in either the x, y or z dimension. That must be stored into a variable. Afterwards, the variable must be manipulated such that I want to find a specific value from that slice of data and I want to change the adjacent value, so it must be able to ask me what value I am looking for, what the adjacent value should it look for then be able to change that adjacent. I have most of the program down in MATLAB but I cant seem to get it working properly.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online