Còn mở

Need a JAVA Developer

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €16 EUR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€12 - €18 EUR / hour
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

TASK:

Create a Plugin for the open source download manager "Jdownloader"

[url removed, login to view]

What should the Plugin do?

Communicate with my website (i offer an API)

as an example: User can add "download URLs" (like youtube videos) into the jdownlaoder tool. The task is to develop a button into the jdownloader to send this "download URLs" also to my API.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online