Đã đóng

ONLY FRESHERS software that can track changes on websites like monitoring websites and provide me every live updates of those websites

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹10138 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

hi,

I wish to have a software that can track changes on websites like monitoring websites and provide me every live updates of those websites.

UPDATES COULD BE ANYTHING LIKE CHANGE IN CONTENT , ADDING OR REMOVING ANT CONTENT, ADDING OR REMOVING ANY IMAGE

FIRST TIME FREELANCERS ARE MOST WELCOME,

COMPANIES DO NOT BID, ANY COUNTRY FREELANCER WELCOME.

REST WE CAN DISCUSS OVER CHAT

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online