ONLY FRESHERS software that can track changes on websites like monitoring websites and provide me every live updates of those websites

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹1500 - ₹12500 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 4

Mô Tả Dự Án

hi,

I wish to have a software that can track changes on websites like monitoring websites and provide me every live updates of those websites.

UPDATES COULD BE ANYTHING LIKE CHANGE IN CONTENT , ADDING OR REMOVING ANT CONTENT, ADDING OR REMOVING ANY IMAGE

FIRST TIME FREELANCERS ARE MOST WELCOME,

COMPANIES DO NOT BID, ANY COUNTRY FREELANCER WELCOME.

REST WE CAN DISCUSS OVER CHAT

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online