Đã đóng

Shopify expert toadd another bank account

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $165 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hello.

We currently using two currencies on our shopify website, USD and CAD. We would like to add two accounts instead of using only one. Depending on the currency option selected we would like the money to be deposited to either USD or CAN account, with an option of adding more currencies like EU for the future.

Thank you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online