Đã đóng

Software to control access to wifi network that links to outside data of allowed users

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1283 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Looking to create a web app that serves as an Ad hoc network to control access to a wifi network based on an imported list of current good users. Also would like the software to track the usage of each user, if possible. Would possibly tie into an API to check user credentials/access level, etc

Would like an idea of how a developer would plan to accomplish this.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online