Đã đóng

TV Streaming Interface for Television Screens

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1114 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $1000 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Need a tv interface app for Roku or Smart TV or HDMI stick. I want to offer my customers a tv screen interface. my product is a Christian tv and movie streaming service. i want to have an interface to run on a tv screen.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online