Đã hoàn thành

(URGENT DEADLINE IN 2 DAYS) ($80) CODING IN LEX AND YAC PROJECT

Dự án này đã kết thúc thành công bởi prince2502 với giá $80 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Need to modify existing code to support grammer for nested linked lists:

Note that the above definition is recursive, so a list can include other lists. That is, the followings are legitimate lists.

[1 2 3] ; [ 1 2 3 ]

[] ; [ ]

[1 [2 3] [4 5]] ; [ 1 [ 2 3 ] [ 4 5 ] ]

[1 [] 2 [[3 4]]]; [ 1 [ ] 2 [ [ 3 4 ] ] ]

Then add code to support functions to get head, tail, etc. More details upon request.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online