Đã hoàn thành

URGENT-DUE IN 4 hours - DCT based image compression

Được trao cho:

$155 USD trong 3 ngày
(78 Đánh Giá)
7.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(5 Nhận xét)
3.4
galaxyinfotech55

A proposal has not yet been provided

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0