Đóng

Variation of the game "Tank"/"Combat" etc.

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

Please refer to project description in the files attached.

Terms & Conditions:

- Deadline is VERY IMPORTANT. I need this project done within 5 days or by 23 September 2004, 5pm Pacific Time.

- Project to be completed in Java ONLY.

- The code has to be well-documented.

- I'm a student, and I have a very low budget. Someone told me it would cost only about $20-35.

- If the person who proves to be successful, there will be more work in the coming months.

- The interface would be text only, no graphics involved.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online