Đã hoàn thành

Very Simple Audio Player

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ta0soft với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

What I am trying to achieve is while I have a button held down (Keyboard or Mouse) it plays a loaded sound file, and as soon as that button is released it stops playing the sound file.

However each time the button is held it starts at a random time in the sound file and continues playing from there.

All the program needs to have is a very simple GUI where I can change the mouse button to any button on a mouse (Side Button, Middle Button, Click Buttons, etc). and also all of the keys on the keyboard.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online