Đã đóng

VM WARE - One click - Virtual Machine clone creator - Super Fastest way to create a Virtual Machine

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €89 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€50 - €100 EUR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need a desktop application that will create a super fast Virtual machine with one simple click .

I need a one click Program that will generate new VM Instant ..something like a clone machine (Generate New computer machine ) with one click.

more details in private.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online