Đã hoàn thành

Windows desktop application

Dự án này đã kết thúc thành công bởi DavidPon với giá $180 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

Extensions to the "Attention Checker" application.

1) When I scroll, scroll value will be the interval for showing window.

2) showing for time will be time that window will be remain. after the time, window will be disappeared automatically

3) beep (use checkbox)

4) registry

5) file button remove and when I start button, SaveFileDialog will be displayed. and it will save all charactors until Program ends

6) the character has to be printed in the center of the window and if the font is smaller than the window, you should paint the whole window with the background color:

7) random interval display(let's say I set the interval to 15 (minutes)

the window has to be diplayed at a random interval between 1 min and 15 min, e.g.

after 2 min, then after 14 min, then after 8 min, randomly)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online