Đã hoàn thành

Write some Software

Dự án này đã kết thúc thành công bởi YonTech với giá ₹9000 INR trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Task is related to Data mining domain. You have to implement an algorithm. Further analysis and simulations need to be performed on standard datasets eg. Reuters, Cora datasets etc.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online