Đã đóng

Writing a Crpytography software which require encryption & decrpytion

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $125 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 SGD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

A project which required a lot on cryptograhy, so you must be familar with crypto codings in Java (eclipse). Codes must be able to run in command prompt. Additional, screenshots of codes in command prompt must be paste in a words for simple report.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online