amazon web service consulting to reduce the cost

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 AUD
 • Tổng Lượt Chào Giá 25

Mô Tả Dự Án

I need an expert on Amazon Web service, please also be familiar with java.

I am running some java jar file on ec2 instances. the jar file is processing sqs messages and store data in the rds.

You will need to optimize the structure to reduce the bill of aws

possible solution is to stop the sqs during the nightime.

run jar on lambda

Please provide your detailed plan and I will discuss with you further.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online