Đã đóng

amazon web service consulting to reduce the cost

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I need an expert on Amazon Web service, please also be familiar with java.

I am running some java jar file on ec2 instances. the jar file is processing sqs messages and store data in the rds.

You will need to optimize the structure to reduce the bill of aws

possible solution is to stop the sqs during the nightime.

run jar on lambda

Please provide your detailed plan and I will discuss with you further.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online