Đã đóng

basic public key cryptography and its application using PARI/GP algebra system and using JAVA or C++

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $72 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

1 Task One. Shamir Secret Sharing

2 Task 2. Design of One-Time Signature Schemes

3 Task Three. Implementation of Trapdoor Knapsack En-

cryption Scheme

4 Task Four. Lehman's test

5 Task Five. ElGamal Algorithm and Subverted algorithm

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online