Đã đóng

basic simple security protocol design and analysis

Dự án này đã được trao cho shish1992 với giá $27 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$12 - $30 SGD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

to establish a basic familiarity with authentication protocols for network security.

Write the following protocols. Clearly provide the notations and the description of the protocols and their analysis.

Study the authentication and key establishment protocol in the Mobile Communications LTE standard, and complete its related tasks.

Write a symmetric-key inter-domain end-to-end authentication protocols for a mobile system.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online