Đã đóng

To implement the alternative for [url removed, login to view]() method in Java for house painting simulator application

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

The main problem we want to be solved is the problem with the antialising of the polygons. When we are trying to use [url removed, login to view] for the polygons the border of the polygon is smooth but the problem is with the intersecting section of the polygons where the thin white line appears due to the antialias.

And in case of Antialias kept default the thin white line previously appeared on the intersection line between two polygon is gone. But the problem in this case is that the border of the Polygons are not smooth.

Link for more detail: [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online