Đã đóng

interested to learned core java

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €485 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

interested to learn Java program.

i have basic knowledge of java and i want to learn following topics to gain advance level knowledge.

Topics

1. Java SE (firstly , should be good background)

2. SQL basics

3. JDBC

4. Servlets Api

5. Apache Maven / Gradle

6. JPA (recommend to learn "Hibernate" as an impementation)

7. Spring Core

8. Spring MVC

requirements:

searching fully experienced java developers who can describe basic features probably would best who has studied on computer science background. must have some experience on cloud storage like dropbox and above mentioned topics.

API Integration Required: Other, Cloud Storage

Ongoing project: Developer

Project Type: Ongoing project

Project Stage: Concept

Operating systems: Windows, Linux/Unix

Programming Languages Required: Java EE Core Java

Other Skills: C++ Java

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online