Đã đóng

java

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $549 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

We are a small game retailer looking to expand our current order tracking system written in Java and MySQL Backend. Our ideal candidate has core competencies in the following area:

- Java

- Basic Data Structures such as Linked Lists and HashMap

- SWT (Standard Widget Toolkit) is preferred

- MySQL database

- Familiar with Eclipse IDE

- Familiar with SQL and User Interface Designs

Candidates are encouraged to bid if they have experience using other toolkits. That experience and skills will be taken into account.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online