Đã đóng

need someone expert in c#

Dự án này đã được trao cho phnglegendaddy với giá ₹300 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Create the FormTestBankAccount form design in Visual C# that closely resembles the GUI which

appears on the last page

4. Change the label “Programmer: name” by replacing name with your real name.

5. Write the Visual C# code

a. Update the code for the BankAccount class to make it abstract.

b. Create a SavingAccount subclass of BankAccount.

c. Create a CheckingAccount subclass of BankAccount.

Update the BankAccount class to be an abstract class and create two classes

SavingAccount and CheckingAccount which are direct subclasses of BankAccount.

Update the BankAccount class to:

1) Be an "abstract" class

2) Make fields "protected" so subclasses can access them.

3) Convert the Deposit and Withdraw functions to be "abstract" (remove any code from them, the

code will be written in the subclasses)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online