Đã đóng

source code optimization tool

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $192 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Program complexity can generally be expressed in terms of time and space. Time complexities refer to the amount of time it takes an algorithm, or program, to complete its tasks and generate a result. Time complexities are usually expressed using big O notation, and have correlations with the input size. Space complexities describe the amount of physical memory space needed to complete a problem with a given algorithm or algorithms.

The project group should generate a tool that analyzes source code and determines time and space complexities. This should be accomplished without actually executing the source code. For simplicity, calculated time and space complexities can be isolated to individual functions/methods. These complexities should be given to the user, along with suggestions on how to increase efficiency in one or both cases. Finally, the optimization tool should have the ability to modify the analyzed source code.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online