Đã đóng

I would like to hire a Python Developer

Dự án này đã nhận được 23 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $208 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I'm looking for a python developer to write code for a new private twitter account that will tweet out links to new product pages for shopify websites. The twitter handle will auto tweet when a new product is added to the sites I specify. An example of what I'm looking for can be found on this particular twitter user: [url removed, login to view]

He recently posted the code on his twitter account if that helps in describing what I'm looking for. Let me know if this can be easily done.

Thanks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online