Còn mở

AXS spinner bot w/ waiting room bypass

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $400 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

You must already have an AXS bot. I am looking for a monthly rental/support agreement with bugs/issues resolved within a 24 hour time frame.

I am looking for a bot and also premium/private proxies as a package.

Only people with experience of bots should contact me. A live demo is required.

Good initial payment as a goodwill gesture if you have what I need.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online