Đã đóng

CU Acceptance Website

Dự án này đã được trao cho mohdrafionline với giá $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

This project is to redo our existing website and it's backend into current technologies along with making upgrades and changes.

Our backend management consists of data entry, creating forms, tracking, notifications and report generation based on data entered into database.

We have an existing mySQL database that must be implemented into the new system with it's exiting data being implemented for reports.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online