Add a google ad on existing python website

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €8 - €15 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

I would like you to add a responsive google ad on my existing website: [url removed, login to view]

I will provide you with google ad code and login information, and will need you to implement within python/js/html user interface the ad so it looks nice on desktop and responsive on mobile devices without overlapping the google zoom buttons on the right, here is an exemple: [url removed, login to view] or [url removed, login to view]

There is an existing implementation where the donation button is currently situated, so it shouldn't be long or too complicated.

You'll find the source code of the website here: [url removed, login to view]

Looking forward to working with you.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online