Đã đóng

Add a google ad on existing python website

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €17 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €15 EUR
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I would like you to add a responsive google ad on my existing website: [url removed, login to view]

I will provide you with google ad code and login information, and will need you to implement within python/js/html user interface the ad so it looks nice on desktop and responsive on mobile devices without overlapping the google zoom buttons on the right, here is an exemple: [url removed, login to view] or [url removed, login to view]

There is an existing implementation where the donation button is currently situated, so it shouldn't be long or too complicated.

You'll find the source code of the website here: [url removed, login to view]

Looking forward to working with you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online