Đã hoàn thành

AngularJS Gun needed

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shoeabahmed với giá $84 AUD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Need an AngularJS professional that would develop projects on an ongoing basis.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online