Đã đóng

Auto clicker user script for Greasemonkey hourly

Dự án này đã được trao cho A3r0 với giá $5 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

I need a user script for Greasemonkey. When I will run the script that will click on reply button all opened Craigslist post tab at the same time.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online